Gerard Ekdom speelt met Richard Groenendijk het legendarische radiospel verkleinwoordjesquizje