Jaarlijkse castfoto GTST overschaduwd door heftige kritiek